EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Skmonitor Excel-based Microblog Framework ©OtoPse 20015-2021


Dátum generovania menu: 2021-09-05 13:08:05
Pocet Menu poloziek 1. úrovne: 10
Pocet Menu poloziek 2. úrovne: 87
Pocet HTML stránok v systéme: 391 [QR:217, Img:131, Tab:30, You:7, Chart:3, Text:2]
Pocet XLS súborov v systéme: 87
Pocet QR odkazov: 3 286 [200:2145, 302:510, 301:312, Empty:148, 405:87, 404:42, 600:17, 403:11, 307:11, 500:3]

QR_20210810_01_01

Statusy odkazov

Chart_20210811_01

Typy odkazov

Chart_20210811_02

Naposledy pridané

2021-09-18 14:34:28 info/inform_sr Verejné registre na Slovensku
2021-09-18 14:34:20 info/inform_sr Verejné registre na Slovensku
2021-09-18 14:31:33 info/inform_sr Verejné registre na Slovensku
2021-09-18 14:25:39 info/inform_sr Verejné registre na Slovensku
2021-09-18 14:25:17 info/inform_sr Verejné registre na Slovensku
2021-09-18 13:55:27 info/inform_sr Verejné registre na Slovensku
2021-09-05 15:13:32 info/open_data Otvorené dáta
2021-09-05 15:11:32 akteri/ogp Videá OGP Slovensko
2021-09-05 15:11:26 akteri/ogp Videá OGP Slovensko
2021-09-05 15:10:17 akteri/ogp Videá OGP Slovensko
2021-09-05 15:02:10 akteri/splnomocnenec_mno Výstupy Úradu splnomocnenca pre MNO
2021-09-05 14:40:50 akteri/splnomocnenec_mno Výstupy Úradu splnomocnenca pre MNO
2021-09-05 14:25:02 akteri/splnomocnenec_mno Výstupy Úradu splnomocnenca pre MNO
2021-09-05 14:14:32 akteri/ogp Výstupy Iniciatívy pre otvorené vládnutie (OGP)
2021-09-05 13:49:21 2014/opevs RO pre OP EVS uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči podvodom a korupcii
2021-09-05 13:48:05 2014/opevs RO pre OP EVS uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči podvodom a korupcii
2021-09-05 13:08:10 oprojekte/verzia Typy odkazov
2021-09-05 13:08:08 oprojekte/verzia Statusy odkazov
2021-09-05 13:08:07 oprojekte/verzia Skmonitor Excel-based Microblog Framework ©OtoPse 20015-2021
2021-09-05 11:26:17 akteri/splnomocnenec_mno Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti
2021-09-05 11:25:43 akteri/splnomocnenec_mno Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti
2021-09-05 11:12:29 akteri/splnomocnenec_mno Výstupy Úradu splnomocnenca pre MNO
2021-09-05 10:49:07 akteri/splnomocnenec_mno Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti
2021-09-05 10:46:11 akteri/splnomocnenec_mno Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti
2021-09-05 10:44:32 akteri/splnomocnenec_mno Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti
2021-09-05 09:49:26 akteri/splnomocnenec_mno Výstupy Úradu splnomocnenca pre MNO
2021-09-01 20:55:09 akteri/mno OZ Asociácia pre občiansku spoločnosť
2021-09-01 20:52:36 akteri/mno OZ Asociácia pre občiansku spoločnosť
2021-09-01 20:50:40 akteri/mno OZ Asociácia pre občiansku spoločnosť
2021-09-01 20:44:31 akteri/mno OZ Asociácia pre občiansku spoločnosť
2021-09-01 20:39:52 akteri/mno OZ Asociácia pre občiansku spoločnosť
2021-09-01 20:34:55 akteri/mno OZ Asociácia pre občiansku spoločnosť