EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (RVDVSaJDT)


Rada je poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa informatizácie, jednotného digitálneho trhu a digitalizácie verejnej správy orientovanej na poskytovanie elektronických služieb verejnej správy a elektronických systémov eGovernmentu, ako aj rozvoja ekonomického prostredia na Slovensku smerom k digitálnej ekonomike
2016
tatt Rady
2015.12.22
Zpis z 1. zasadnutia RVDVSaD
2016.02.04
Zpis z 2. zasadnutia RVDVSaD
2016.09.22
Zpis z I. zasadnutia RVDVSaJDT
2016.12.30
Zznam z II. zasadnutia RVDVSaJDT
2017.02.28
Zpis z III. zasadnutia RVDVSaJDT
2017.07.26
Zznam z IV. zasadnutia RVDVSaJDT
2017.08.08
Zznam z V. zasadnutia RVDVSaJDT
2017.11.10
Zpis zo VI. zasadnutia RVDVSaJDT
2018.03.27
Zznam zo VII. zasadnutia RVDVSaJDT
QR_20210807_01_01