EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Rámec podpory spoločenstva (CSF) - priebežné a výročné správy

2005.05
Vrocn sprva CSFza rok 2004
2005.01.01
Prieben sprva o CSFod 01.01.2005 do 30.06.2005
2006.05
Vrocn sprva CSFza rok 2005
2006.01.01
Prieben sprva CSFod 01.01.2006 do 30.06.2006
2006
Vrocn sprva CSFza rok 2006
2007.01.01
Prieben sprva CSFod 01.01.2007 do 30.06.2007
2007
Vrocn sprva CSFza rok 2007
2008.01.01
Priebezna sprava CSFod 01.01.2008 do 30.06.2008
QR_20210808_01_01

Priebežné a výročné správy OP Základná infraštruktúra

2004
Prieben sprva OP ZI
2004
Vrocn sprva OP ZI
2005
Prieben sprva OP ZI
2005
Vrocn sprva OP ZI
2006
Vrocn sprva OP ZI
2007
Prieben sprva OP ZI
2007
Vrocn sprva OP ZI
2008
Prieben sprva OP ZI
2008
Vrocn sprva OP ZI
QR_20210808_02_01

Priebežné a výročné správy SOP Priemysel a služby

2004
Vrocn monitorovacia sprva o implementcii SOP PS za rok 2004
2005
Vrocn monitorovacia sprva o implementcii SOP PS za rok 2005
2006.06
Prieben monitorovacia sprva o implementcii SOP PS za janur  jn 2006
2006
Vrocn monitorovacia sprva o implementcii SOP PS za rok 2006
2007
Vrocn monitorovacia sprva o implementcii SOP PS za rok 2007
2007.06
Prieben monitorovacia sprva o implementcii SOP PS za janur  jn 2007
2008.06
Prieben monitorovacia sprva o implementcii SOP PS za janur  jn 2008
2010.09.21
Zverecn monitorovacia sprva SOP PS
QR_20210808_03_01

Ostatné hodnotenia

2008.11
Zhodnotenie z regionlneho aspektu + mapy
QR_20210808_04_01