EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Korupčné prostredie v štátoch-príjemcoch pomoci


Miera korupcie v jednotlivých štátoch je epizodicky vyhodnocovaná prostredníctvom prieskumov verejnej mienky. Transparency International uskutočnila prieskumy v r. 2013 a 2016.
Zo všetkých podobných prehľadov je zrejmé, že prostredie členských krajín-poskytovateľov je oveľa menej korupčné než prostredie prijímateľov pomoci. Aj preto pôsobí zvláštne bruselský princíp “Shared Management” odovzdávajúci evidenciu i rozhodovanie o distribúcii pomoci z krajín-poskytovateľov do krajín-prijímateľov.

V roku 2013 sa otázke korupcie venoval aj Eurobarometer. Na obrázku je poradie krajín podľa odpovede na otázku: Ak chcete získať nejaký výkon alebo službu od orgánu verejnej moci, do akej miery považujete za prípustné poskytnúť protislužbu?

Img_20210808_01