EUROFONDY, DOTÁCIE SR

OLAF


Úrad Európskej komisie pre boj s podvodmi (OLAF) nominálne vyšetruje podozrivé prípady a chráni prostriedky EÚ. Jeho kompetencie sú pomerne obmedzené a pracuje systémom, ktorý je kontraproduktívny. OLAF a systém dodatočných korekcií ako trestu za odhalenie porušenia pravidiel typicky trestá prijímateľa, resp. ministerstvo plniace úlohu riadiaceho orgánu - im hrozí, že EÚ peniaze stiahne a oni budú musieť podvodný projekt zaplatiť ešte raz, tentokrát z vlastných peňazí. Ako keby motorom korupcie na Slovensku boli prijímatelia a nie poskytovatelia spolupracujúci s dodávateľmi. Prijímatelia, na ktorých sa OLAF prioritne zameriava, sú najčastejšie iba štatistami v podvodoch.

Iný rozmer práce OLAF-u je politický. To je prípad napr. predražených projektov verejného osvetlenia obcí – OLAF neriskoval masové problémy, ktoré by spôso bil slovenským samosprávam. Ďalśím problémom je fakt, že OLAF nedisponuje inou evidenciou, než tou ktorú si vedú členské štáty a svoje zistenia oznamuje samotným národným orgánom.

Pri niektorých nezrovnalostiach v ITMS+ sme napríklad našli poznámku "RO uchováva dáta vo forme (ITMS2014+), ktorá nevyhovuje požiadavkám OA (orgánu auditu) pre výber vzorky zo vzorky za účelom vykonania auditu operácií".
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v odpovedi na inforžiadosť 07.02.2018 uviedol:
V prílohe tohto listu Vám zasielame správu z vládneho auditu č. A 649 K 3959 - čiastkové plnenie č. 3 (ďalej len „Správa") , ktorá obsahuje zhrnutie výsledkov týkajúcich sa modulu kontroly evidovanej v mvíS2014+. Iné dokumenty, ktoré hodnotia použiteľnosť evidencie ITMS20141 pre potreby kontroly a sledovania čerpania v TTMS2014+ neevidujeme. Informácie, ktoré sú súčasťou Správy a ktoré sa považujú za prejav osobnej povahy fyzických osôb alebo za osobné údaje fyzických osôb nepatriacich do okruhu podľa § 9 ods. 3 zákona o slobode informácií, úrad ako povinná osoba nie jc oprávnený sprístupniť vzhľadom na to, že nemá k dispozícii predchádzajúci písomný súhlas dotknutých fyzických osôb. Z tohto dôvodu k časti Správy obsahujúcej informácie, ktoré sa považujú za prejav osobnej povahy fyzických osôb alebo za osobné údaje fyzických osôb podľa predchádzajúcej vety, úrad vydal rozhodnutie, ktoré Vám vzhľadom na jeho povahu bude doručené v súlade so zákonom…

Správa z vládneho auditu z 21.12.2015 vykonaného poradenskou spoločnosťou PWC na overenie kritérií určenia so zameraním na IS ITMS a ISUF v rámci progr. obdobia 2014-2020 konštatovala plný súlad bez zistení či nedstatkov vo všetkých moduloch nachádzajúcich sa v ostrej prevádzke.

2019.06.04
Nrodn stratgia ochrany financnch zujmov E v SR
QR_20210724_01_01
Ročné správy o nezrovnalostiach
2015
Rocn sprva o nezrovnalostiach za rok 2015
2016
Rocn sprva o nezrovnalostiach za rok 2016
2017
Rocn sprva o nezrovnalostiach za rok 2017
2018
Rocn sprva o nezrovnalostiach za rok 2018
2019
Rocn sprva o nezrovnalostiach za rok 2019
QR_20210724_02_01
Výročné správy o aktivitách sieťových partnerov OLAF v SR
2012
Vrocn sprva o aktivitch sietovch partnerov v SR
2013
Vrocn sprva o aktivitch sietovch partnerov v SR
2014
Vrocn sprva o aktivitch sietovch partnerov v SR
2015
Vrocn sprva o aktivitch sietovch partnerov v SR
2017
Vrocn sprva o aktivitch sietovch partnerov v SR
2018
Vrocn sprva o aktivitch sietovch partnerov v SR
2019
Vrocn sprva o aktivitch sietovch partnerov v SR
QR_20210724_03_01
Výročné správy OLAF (PIF)
1989
PIF Report
1990
PIF Report
1991
PIF Report
1992
PIF Report
1993
PIF Report
1994
PIF Report
1995
PIF Report
1996
PIF Report
1997
PIF Report
1998
PIF Report
1999
PIF Report
2000
PIF Report
2001
PIF Report
2001
Action Plan
2002
PIF Report
2003
PIF Report
2003
Annex 1
2003
Annex 2
2004
PIF Report
2004
Annex - Article 280 of the Treaty
2004
2nd annex Statistical Evaluation of Irregularities
2005
Annex - Follow-up 2005
2005
2nd annex Statistical Evaluation of Irregularities
2006
PIF Report
2006
Annex - Article 280 of the Treaty
2006
2nd annex Statistical Evaluation of Irregularities
2007
PIF Report
2007
Annex - Article 280 of the Treaty
2007
2nd annex Statistical Evaluation of Irregularities
2008
PIF Report
2008
Annex - Article 280 of the Treaty
2008
2nd annex Statistical Evaluation of Irregularities
2009
PIF Report
2009
Commission staff working document - Article 325
2009
Commission staff working document Statistical Evaluation of Irregularities
2010
PIF Report
2010
Implementation of the article 325 by the Member States in 2010
2010
Statistical Evaluation of Irregularities
2010
Follow-up 2009
2011
PIF Report
2011
Implementation of article 325 by the Member States in 2011
2011
Follow-up 2010
2011
Statistical Evaluation of Irregularities
2011
Methodology regarding the statistical evaluation
2012
PIF Report
2012
Implementation of Article 325 by the Member States in 2012
2012
Follow-up 2011
2012
Methodology regarding the statistical evaluation
2012
Statistical annex
2012
Hercule II Programme
2013
Press release
2013
Questions & Answers
2013
PIF Report
2013
Implementation of Article 325 TFUE by the Member States in 2013
2013
Statistical evaluation of irregularities
2013
Follow-up 2012
2013
Methodology regarding the statistical evaluation
2013
Hercule II Programme
2013
Implementation of the Commission Anti-Fraud Strategy (CAFS)
2014
News summary
2014
PIF Report
2014
Hercule III Programme
2014
Follow-up 2013
2014
Implementation of the Commission Anti-Fraud Strategy (CAFS)
2014
Implemention of Article 325 TFEU by the Member States in 2014
2014
Methodology regarding the statistical evaluation
2014
Statistical evaluation of irregularities
2015
PIF Report
2015
Hercule III Programme
2015
Follow-up 2014
2015
Commission Anti-Fraud Strategy (CAFS)
2015
Article 325 TFEU
2015
Methodology regarding the statistical evaluation
2015
Statistics - part 1
2015
Statistics - part 2
2016
PIF Report
2016
Hercule III Programme
2016
Follow-up 2015
2016
Article 325 TFEU
2016
Early Detection and Exclusion System (EDES)
2016
Statistics - part 1
2016
Statistics - part 2
2017
News summary
2017
PIF Report
2017
Hercule III Programme
2017
Early Detection and Exclusion System (EDES)
2017
Follow-up 2016
2017
Article 325 TFEU
2017
Article 43b of Regulation 515/97
2017
Statistics - Part 1
2017
Statistics - Part 2
2018
News summary
2018
Brochure
2018
PIF Report
2018
Hercule III Programme
2018
Early Detection and Exclusion System (EDES)
2018
Follow-up 2017
2018
Article 325 TFEU
2018
Statistics - Part 1
2018
Statistics - Part 2
2018
Statistics - Part 3
2019
News summary
2019
PIF Report
2019
Hercule III Programme
2019
Early Detection and Exclusion System (EDES)
2019
Follow-up 2018
2019
Article 325 TFEU
2019
Statistics - Part 1
2019
Statistics - Part 2
2019
Statistics - Part 3
QR_20210724_04_01