EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Nórske fondy obdobia 2009-2014

QR_20210803_03_01

Riadiace dokumenty pre Nórske fondy obdobia 2009-2014

1
Revidovan Memorandum o porozumen pre implementciu Financnho mechanizmu EHP 2009 - 2014
2
Revidovan Memorandum o porozumen pre implementciu Nrskeho financnho mechanizmu 2009 - 2014
3
Revidovan prloha B Memoranda o porozumen pre implementciu Nrskeho financnho mechanizmu - v anglickom jazyku
4
Systm riadenia Financnho mechanizmu EHP a NFM pre programov obdobie 2009 - 2014
5
Memorandum o porozumen pre implementciu Financnho mechanizmu EHP 2009 - 2014
6
Memorandum o porozumen pre implementciu Nrskeho financnho mechanizmu
7
Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014
8
Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014
9
Systm financovania a financnho riadenia Financnho mechanizmu Eurpskeho hospodrskeho priestoru a Nrskeho financnho mechanizmu pre programov obdobie 2009 2014
10
Usmernenie NKB c. 1 - Pravidl financovania financnch oprv z nezrovnalosti v rmci FM EHP a NFM 2009-2014
11
Usmernenie c. 1/2012-U k formulrom pouvanm v rmci Financnho mechanizmu EHP a Nrskeho financnho mechanizmu pre programov obdobie 2009 - 2014
12
Rozhodnutie EK C(2013) 9527 o o stanoven a schvlen usmernen o urcen financnch oprv, ktor m Komisia uplatnovat na vdavky financovan niou v rmci zdielanho hospodrenia pri nedodran pravidiel verejnho obstarvania
13
Systm financovania a financnho riadenia Financnho mechanizmu Eurpskeho hospodrskeho priestoru a Nrskeho financnho mechanizmu pre programov obdobie 2009 2014 - verzia 1.4
14
Usmernenie c. 1/2016-U k ukonceniu pomoci z Financnho mechanizmu EHP a Nrskeho financnho mechanizmu pre programov obdobie 2009  2014, verzia 1.0
15
Usmernenie c. 1/2012-U k formulrom pouvanm v rmci Financnho mechanizmu EHP a Nrskeho financnho mechanizmu pre programov obdobie 2009 - 2014 - verzia 1.4
2016.07.27
Prrucka pre prijmatela a projektovho partnera - verzia 2.0
2016.07.27
Prlohy na stiahnutie
QR_20210803_04_01

Dokumenty vydané Úradom pre finančný mechanizmus v Bruseli

1
NGO Programmes Guidelines
2
Evaluation Guidelines
3
Scholarship Guidelines
4
Guideline for strengthened bilateral relations
5
Communication and design manual, templates + log grantov EHP a Nrska
QR_20210803_04_02

Záverečné správy o programoch Nórskych fondov obdobia 2009-2014

2018.02.14
Zverecn sprva o programeMiestne a regionlne iniciatvy na znenie nrodnch nerovnost a podporu socilnej inklzie
2018.09.19
Zverecn sprva o programeDomce a rodovo podmienen nsilie
2018.12.13
Zverecn sprva o programe tipendijn program EHP
2019.08.29
Zverecn sprva Fondu technickej asistencie afondu pre bilaterlne vztahy na nrodnej rovni pre programov obdobie 2009-2014
2019.12.03
Zverecn sprva o programePrispsobenie sa zmene klmy  prevencia povodn a sucha
2020.03.13
Zverecn sprva o programe Cezhranicn spoluprca
2020.04.08
Zverecn sprva o programe Zachovanie a revitalizcia kultrneho a prrodnho dedicstva a Podpora rozmanitosti v kultre a umen v rmci eurpskeho kultrneho dedicstva
2020.07.14
Zverecn sprva o programe Zelen inovcie v priemysle
QR_20210803_05_01

Výročné správy Nórskych fondov obdobia 2009-2014

2007.05.10
Slovakia - EEAGrants annualstrategic report 2007
2009.05.10
Slovakia - EEAGrants annualstrategic report2008-2009
2009.05.10
Slovakia - NorwayGrants annualstrategic report2008-2009
2011.05.10
Slovakia - EEAGrants annualstrategic report2011
2011.05.10
Slovakia - NorwayGrants annualstrategic report2011
2013.05.10
Slovakia - EEAGrants annualstrategic report2013
2014.05.10
Slovakia - EEA andNorway Grantsannual strategicreport 2014
2015.05.10
Slovakia - EEA andNorway Grantsannual strategicreport 2015
2016.05.10
Slovakia - EEA andNorway Grantsannual strategicreport 2016
2017.05.10
Slovakia - EEA andNorway Grantsannual strategicreport 2017
2019.05.10
Slovakia - NorwayGrants annualstrategic report2013
QR_20210803_06_01

Hodnotenie Nórskych fondov obdobia 2009-2014

2017
Brora o Grantoch EHP a Nrska 2009-2014
2016
Evaluacn sprva Zachovanie a revitalizcia kultrneho a prrodnho dedicstva
2016
Hodnotiaca sprva 2004 - 2009
QR_20210803_07_01

Podvody a korupcia pri nórskych fondoch


Správy o prípadných podvodoch v súvislosti s Nórskymi fondami sa v médiách prakticky neobjavujú. Výnimkou je projekt z roku 2012 na výstavbu štadióna v Senci.

Trend2012.09.03
Nrske fondy iadaj vrtit takmer 700-tisc eur
Trend2012.09.24
kandl v Senci je ete vc, odhalili Nri
QR_20210803_08_01