EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Digitálna koalícia – národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR


Digitálna koalícia je iniciatíva založená na podnet Európskej komisie IT Asociáciou Slovenska a ÚPVII za účasti 21 zakladajúcich členov 27. septembra 2017. Jej cieľom je mobilizovať organizácie a inštitúciie pre zlepšovanie digitálnych zručností občanov. Aktuálne (ku dňu 26. 11. 2019 má Digitálna koalícia 83 členov s vyše 232 záväzkami v rôznom stave plnenia).

Členovia vstupujú do Digitálnej koalície dobrovoľne a bezplatne formou pristúpenia k Memorandu členov Digitálnej koalície súčasne s prijatím hodnotných záväzkov na zvládnutie dopadov Industry 4.0 na ľudské zdroje (digitálnu transformáciu spoločnosti), zvlášť podporou zvyšovania digitálnych zručností.

Webová stránka združenia Img_20210729_01
Digitálna koalícia v skratke 1/3 (13.02.2018) Img_20210729_02
Digitálna koalícia v skratke 2/3 (13.02.2018) Img_20210729_03
Digitálna koalícia v skratke 3/3 (13.02.2018) Img_20210729_04

Digitálna koalícia News

You_20210812_01