EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Prípadová štúdia - Kaštieľ v Opponiciach za 10 mil. Eur


Pri štúdiu eurofondových projektov na informatizáciu človek ľahko stratí pojem o peniazoch. Milióny, desiatky miliónov Eur sa alokujú do projektov, o ktorých nemožno s určitosťou tvrdiť ani to, či existujú. Rovnako veľké čiastky boli schválené aj na projekty, ktoré sa z nejakého dôvodu neuskutočnili a ktoré nikomu nechýbajú. Zrekonštruovaný opponický kaštieľ sme si vybrali za príklad rozumného použitia Eurofondov a súčasne cenovú metriku. Príklad dobre ukazuje, že rozumnému účelu môžu fondy slúžiť iba, ak sú doplnkovým zdrojom financovania. Súčasne ukazujú hodnotu peňazí - na príklade rekonštrukcie v celkovej hodnote 10 mil. Eur ilustrujú fakt, že nemôže existovať žiadny IS pre štátnu správu, do ktorej by triezvouvažujúci človek mohol investovať 10 mil. Eur, alebo dokonca násobne viac.

Renesančný kaśtieľ v Oponiciach pri Nitre je hmotnou pamiatkou snaženia mnohých generácií jedného z najvýznamnejśích uhorských šľachtických rodov. Apponyiovci zastávali vysoké posty v politike i diplomacii, jeden z nich - Anton Apponyi (1782-1852) - bol zakladateľom prvej verejnej knižnice v Uhorsku. Tá bola v r. 1833 presťahovaná do novovybudovaného traktu oponického kaštieľa postaveného za týmto účelom.

Osudy kaštieľa po r. 1918 sú príznačné a zrkadlia tragickú diskontinuitu kultúrno-spoločenského vývoja na Slovensku a v Strednej Európe. Reprezentuje ju nielen cibuľa sušiaca sa na parkete apponyipovskej knižnice v 50-tych rokoch, ale aj dedinčania rozoberajúci stredoveké folianty na svoje bezprostredné (doslova) potreby.

Apponyiovský kaštieľ spravovaný VŠ poľnohospodárskou v Nitre doznal ku koncu 90. rokov 20. storočia úplnú devastáciu. Medzi preborenými strechami a rozpadávajúcimi sa múrmi sa občas mihli obyvatelia obce, ktorí postupne rozoberali múry kaštieľa na stavebný materiál. V takomto stave kúpila objekt s priľahlým bývalým parkom spoločnosť I&P Slovakia a.s., ktorá ho nákladom 10 mil. Eur postavila znovu od základov a vytvorila v ňom 4 hviezdičkový hotel. Bola nanovo vybudovaná i Apponyiovská knižnica, do ktorej sa vrátilo torzo pôvodného knižného fondu uskladneného posledné desaťročia v Slovenskej národnej knižnici.

Img_20210731_01