EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Centire - Portál GrantExpert.sk


O komerčné využitie dát sprístupňovaných cez Open Data rozhranie sa pokúša niekoľko firiem. Najďalej sa dostala konzultačná firma Centire, ktorá poskytuje poradenské služby pre štátnu správu i samosprávu. Súčasne cez Open Data rozhranie konsoliduje dáta o výzvach a dostupných zdrojoch financovania a ponúka ich pod značkou GrantExpert vo forme platených poradenských služieb.

GrantExpert je ukážkou toho, ako sa nedostupnosť dát z verejných registrov mení na obchodnú príležitosť pre podnikateľov. Autor portálu často vystupuje na PR akciách Európskej komisie ako nezávislý dátový expert v oblasti eurofondov. K jeho menu sa viaže aj existencia medzičasom zaniknutej Asociácie grantových poradcov (SAGP). Išlo o združenie právnických osôb - profesionálov z oblasti regionálneho rozvoja a grantového poradenstva založené v januári 2013. Ambíciou združenia bolo prispieť k plánovaniu programového obdobia 2014 – 2020. Zakladajúcimi členmi boli Cassis consult, Castor & Pollux, Centire, ESIRA, Euro Dotácie, EUROFORMES, EuroPro, GESTUS, Octigon a Star EU. Predsedom združenia bol Tamás Szőke zo spoločnosti Centire. Webová stránka združenia (sagp.sk) zanikla v roku 2016.

Img_20210725_04
QR_20210725_05     Vybrané aktivity fy Centire v r. 2004-2015

Denník Sme 20. februára 2018

Img_20210811_01