EUROFONDY, DOTÁCIE SR
QR_20210724_01     Eurokompas bol časopis vydávaný CKO/Úradom vlády pre oblasť štrukturálnych fondov
QR_20210724_02     Panorama Magazine je publikáciou DG Regio. Popularizuje regionálnu politiku EK

Euractiv


Euractiv je mediálny konglomerát národných webstránok združujúci 100 spolupracovníkov v 12 krajinách. Jeho zakladateľom je Christophe Leclercq, existuje od roku 1999. Nie je priamo inštitúciou EÚ, ale EU projekty sú štvrtinovým zo zdrojov jeho financovania. Zbytok rozpočtu získava od korporácií, poradenských spoločností a pod. V jednotlivých krajinách má partnerov spomedzi tlačených denníkov, prostredníctvom ktorých distribuuje správy I v tlačenej podobe. Šéfredaktorkou slovenskej mutácie Euractiv je Zuzana Gabrižová.

euractiv.cz, euractiv.sk

Img_20210724_03

Euobserver


Euobserver je webová stránka euobserver.com založená v roku 2000 dánskou novinárkou Lisbeth Kirk. Od roku 2019 je šéfredaktorom Koert Debeuf. Je finančne nezávislá od európksych inštitúcií a jej ambíciou je formovať európsku verejnú mienku.

Img_20210724_04

Politico Europe


Politico Europe je webstr=anka na adrese www.politico.eu je európksou pobočkou americkej spoločnosti Politico. Funguje od roku 2014 a v súčasnosti vychádza aj v tlačenej podobe. Považuje sa za mienkotvorné médium v oblasti politík EÚ.

Img_20210724_05