EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Inštitút pre finančnú politiku na MF SR (IFP)


Vláda SR uznesením č. 210 zo 7. mája 2014 schválila Grantový program pre študentov pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe pod gesciou MŠ SR A MF SR (01.03.2017 bol názov zmenený na Štipendium Martina Filka). Prvým analytickým tímom bol IFP na MF SR pod vedením Martina Filka.

QR_20210729_03