EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Organizácia Nórskych fondov na Slovensku v období 2014-2021

Img_20210715_01

Rozpočet Nórskych fondov 2014-2021

Program FM EHP,
mln. Eur
Nórske granty,
mln. Eur
Spoluúčasť,
mln. Eur
Spolu,
mln. Eur
Správca programu
Obchod a inovácie 6.0 14.0 3.5 23.5 Výskumná agentúra MŠVVaŠ SR
Klíma 5.0 11.0 2.8 18.8 MŽPSR
Kultúra 17.5 3.1 20.6 ÚV SR
Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca 8.5 1.5 10.0 ÚV SR
Fond pre aktívne občianstvo 9.0 0.0 9.0 Ekopolis / NOS / Karpatská nadácia
Miestny rozvoj a inklúzia 15.0 2.6 17.6 ÚV SR
Domáce a rodovo podmienené násilie 9.0 1.6 10.6 ÚV SR
Sociálny dialóg - dôstojná práca 0.6 0.6 FMO / Innovation Norway
Spolu 46.0 49.6 15.2 110.8
Tab_20210807_01