EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Európska komisia 2014-2019 (Junckerova komisia)Img_20210802_01

Manažovanie Fondov pomoci zo strany EK


Fondy pomoci sú manažované rôznymi organizačnými zložkami administratívy EK. Z hľadiska rozdeľovaných finančných prostriedkov majú najväčší význam dve: Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku (DG Regio) a Generálne riaditeľstvo pre sociálne veci (DG EMPL).

Img_20210802_04

Európska komisia 2010-2014 (Barrosova komisia)

2010
The European Commission 201014 Profiles and priorities
QR_20210808_01_01