EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Prioritná os 1

Img_20210720_01

01. Datove centrum obci a miest


ITMS ID: 21110220013 Obdobie: 201111 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: DCÚZ
Zazmluvnené, Eur: 47061932
Cerpané, Eur: 46953163
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Askitus na základe pôvodnej ŠU z roku 2010 od fy Capgemini
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: PosAm, Datalan, ASKITUS, Octigon
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_01

02. ES MV na useku ver.poriadku,bezpec.osob a majetku


ITMS ID: 21110120042 Obdobie: 200711 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MV SR
Zazmluvnené, Eur: 43487095
Cerpané, Eur: 43041479
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Marián Glatzner
Hodnotitel SORO: Ing. Vladimír Kanás
Dodávatel: SAP Slovensko, GLOBESY, DWC Slovakia
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_02

03. Elektronicka identifikacna kartamiest a


ITMS ID: 21110120013 Obdobie: 201006 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MV SR
Zazmluvnené, Eur: 44560526
Cerpané, Eur: 42785792
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: KPMG
Hodnotitel RO: Ing. Pavel Sochor
Hodnotitel SORO: Ing. Peter Bíro
Dodávatel: Hewlett-Packard Slovakia, GlobalTel, Atos IT Solutions and Services
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_03

04. IKT infrastruktura pre IaaS cast 1


ITMS ID: 21110120054 Obdobie: 201501 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MF SR
Zazmluvnené, Eur: 41998549
Cerpané, Eur: 41987582
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Jaroslav Ridzoň
Hodnotitel SORO: Ing. PhD. Daniel Adamko
Dodávatel: Unknown
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_04

05. EVS RS


ITMS ID: 21110120046 Obdobie: 201311 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MSVVaS SR
Zazmluvnené, Eur: 45932802
Cerpané, Eur: 39290196
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: KPMG
Hodnotitel RO: Ing. Peter Filip
Hodnotitel SORO: Ing. Ján Michálek
Dodávatel: DWC Slovakia, Datalan
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
Unknown
Dodávateľská zmluva
QR_20210730_02_05

06. Elektr. sluzby Financnej spravy–Oblast danova (UNITAS)


ITMS ID: 21110120027 Obdobie: 201003 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MF SR
Zazmluvnené, Eur: 40047631
Cerpané, Eur: 38659340
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Mgr. Martin Dobrucký
Hodnotitel SORO: Ing. Vladimír Kanás
Dodávatel: IBM Slovensko, VERSITY, EMM
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_06

07. Elektr. sluzby zdravotnictva


ITMS ID: 21110120009 Obdobie: 201004 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MZV SR
Zazmluvnené, Eur: 39999731
Cerpané, Eur: 38553917
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Arthur D Little
Hodnotitel RO: Ing. Ivan Bock
Hodnotitel SORO: Ing. Štefan Makara, PhD.
Dodávatel: Lynx, NESS Slovensko
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
Unknown
Dodávateľská zmluva
QR_20210730_02_07

08. Elektr. sluzby MPSVaR SR


ITMS ID: 21110120006 Obdobie: 201003 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MPSVaR SR
Zazmluvnené, Eur: 33017031
Cerpané, Eur: 31568743
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Interlan
Hodnotitel RO: Ing. Tomáš Mrózek
Hodnotitel SORO: Ing. Ladislav Németh
Dodávatel: Softec, Sevitech, IBM Slovensko, Sofos, InterWay, Octigon
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_08

09. Elektr. sluzby narodnej evidencie vozidiel


ITMS ID: 21110120015 Obdobie: 201201 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MV SR
Zazmluvnené, Eur: 30439927
Cerpané, Eur: 28535840
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Arthur D Little
Hodnotitel RO: Ing. Viktor Birmon
Hodnotitel SORO: Ing. Radomír Jurča, CSc.
Dodávatel: SOITRON, DITEC
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_09

10. Elektr. sluzby katastra nehnutelnos


ITMS ID: 21110120003 Obdobie: 200911 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: UGKK SR
Zazmluvnené, Eur: 27871676
Cerpané, Eur: 27871676
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: KPMG
Hodnotitel RO: Ing. Ladislav Cocher
Hodnotitel SORO: Ing. Peter Dobák
Dodávatel: NESS Slovensko, DWC Slovakia, KPMG Slovensko
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_10

11. Rozvoj elektronickych sluzieb sudnictva


ITMS ID: 21110120052 Obdobie: 201312 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MS SR
Zazmluvnené, Eur: 27179049
Cerpané, Eur: 27099048
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Peter Filip
Hodnotitel SORO: Ing. Mikuláš Tyrpák
Dodávatel: IBM Slovensko
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_11

12. Elektr.sluzby monit. obvinenych a odsudenych osob


ITMS ID: 21110120045 Obdobie: 201312 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MS SR
Zazmluvnené, Eur: 26945900
Cerpané, Eur: 25971194
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: KPMG
Hodnotitel RO: Ing. Milan Rovčanin
Hodnotitel SORO: Ing. Daniela Navrátilová
Dodávatel: ICZ Slovakia
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_12

13. JISCD - Elektr. sluzby v doprave


ITMS ID: 21110120038 Obdobie: 201405 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MDVaRR SR
Zazmluvnené, Eur: 25877986
Cerpané, Eur: 25701327
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Karol Flak
Hodnotitel SORO: Ing. PhD. Daniel Adamko
Dodávatel: TEMPEST
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_13

14. Elektr. sluzby infor. systemov na useku PZ


ITMS ID: 21110120037 Obdobie: 201310 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MV SR
Zazmluvnené, Eur: 29217523
Cerpané, Eur: 25461631
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Juraj Šitina
Hodnotitel SORO: Ing. Daniela Navrátilová
Dodávatel: SAP Slovensko, Ericsson Slovakia, MICROCOMP – Computersystém
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_14

15. El. sl. pre osvedcenie o evidencii vozidla


ITMS ID: 21110120011 Obdobie: 201001 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MV SR
Zazmluvnené, Eur: 25837214
Cerpané, Eur: 24970256
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Arthur D Little
Hodnotitel RO: Ing. Tomáš Mrózek
Hodnotitel SORO: Ing. Radomír Jurča, CSc.
Dodávatel: Hewlett-Packard Slovakia
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_15

16. eDemokracia a otvorena vlada


ITMS ID: 21110120041 Obdobie: 201307 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: NASES
Zazmluvnené, Eur: 28790661
Cerpané, Eur: 23060561
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Arthur D Little
Hodnotitel RO: Ing. Milan Rovčanin
Hodnotitel SORO: Ing. PhD. Daniel Adamko
Dodávatel: AutoCont SK [144 tis. EUR], GlobalTel?
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_16

17. Elektr. sluzby Statistickeho uradu


ITMS ID: 21110120012 Obdobie: 201008 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: ŠÚ SR
Zazmluvnené, Eur: 22573507
Cerpané, Eur: 22556189
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Arthur D Little
Hodnotitel RO: Ing. Pavel Sochor
Hodnotitel SORO: Ing. Ladislav Németh
Dodávatel: MICROCOMP – Computersystém
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_17

18. Elektr. sluzby spolocnych modulov UPVS


ITMS ID: 21110120025 Obdobie: 201005 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: NASES
Zazmluvnené, Eur: 22054940
Cerpané, Eur: 20132855
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Ingrid Benková
Hodnotitel SORO: Ing. Peter Bíro
Dodávatel: GlobalTel, SWAN
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
Unknown
Dodávateľská zmluva
QR_20210730_02_18

19. Elektr. sluzby spolocnych modulov UPVS II


ITMS ID: 21110120028 Obdobie: 201211 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: NASES
Zazmluvnené, Eur: 25529344
Cerpané, Eur: 19169841
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Miroslav Korman
Hodnotitel SORO: Ing. Ján Hochmann
Dodávatel: GlobalTel, SWAN
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
Unknown
Dodávateľská zmluva
QR_20210730_02_19

20. IS Registra fyzickych osob


ITMS ID: 21110120005 Obdobie: 201003 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MV SR
Zazmluvnené, Eur: 17384094
Cerpané, Eur: 16579057
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: KPMG
Hodnotitel RO: Ing. Martin Brechtl
Hodnotitel SORO: Ing. Peter Dobák
Dodávatel: DITEC
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_20

21. Elektr. sluzby centralneho el. priecinka


ITMS ID: 21110120017 Obdobie: 201005 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MF SR
Zazmluvnené, Eur: 16949045
Cerpané, Eur: 15545816
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Siemens
Hodnotitel RO: Ing. Viktor Birmon
Hodnotitel SORO: Ing. Peter Dobák
Dodávatel: DITEC
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_21

22. El. sluzby Narodnej evidencie vozidiel, cast 2


ITMS ID: 21110120043 Obdobie: 201201 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MV SR
Zazmluvnené, Eur: 15110088
Cerpané, Eur: 15110088
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Peter Filip
Hodnotitel SORO: Ing. PhD. Daniel Adamko
Dodávatel: SOITRON, DITEC, GlobalTel, SWAN
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_22

23. Narodny projekt: Integrovane obsluzne miesta


ITMS ID: 21110220014 Obdobie: 201206 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MF SR
Zazmluvnené, Eur: 14597493
Cerpané, Eur: 14431775
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: KPMG
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: Hewlett-Packard Slovakia, ANEXT, DITEC, Octigon?
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
Unknown
Dodávateľská zmluva
QR_20210730_02_23

24. Datove centrum pre eGovernment


ITMS ID: 21110120044 Obdobie: 201305 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: DC
Zazmluvnené, Eur: 15000000
Cerpané, Eur: 14142159
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: KPMG
Hodnotitel RO: Ing. Ľubomír Horňák
Hodnotitel SORO: Ing. Mikuláš Tyrpák
Dodávatel: DCBA
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_24

25. IS centralnej spravy referencnych udajov VS


ITMS ID: 21110120056 Obdobie: 201412 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MF SR
Zazmluvnené, Eur: 13088097
Cerpané, Eur: 12982880
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Jaroslav Ridzoň
Hodnotitel SORO: Ing. Marián Grotkovský
Dodávatel: Hewlett-Packard Slovakia, ANEXT, DITEC
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
Unknown
Dodávateľská zmluva
QR_20210730_02_25

26. Elektr. sluzby Generalnej prokuratury SR


ITMS ID: 21110120022 Obdobie: 201204 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: GP SR
Zazmluvnené, Eur: 13500000
Cerpané, Eur: 12492330
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Arthur D Little
Hodnotitel RO: Ing. Rudolf Lukáčka
Hodnotitel SORO: Ing. Peter Bíro
Dodávatel: Datalan
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_26

27. IS Identifikatora fyzickych osob


ITMS ID: 21110120004 Obdobie: 201406 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MV SR
Zazmluvnené, Eur: 11822206
Cerpané, Eur: 11679567
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: KPMG
Hodnotitel RO: Ing. Ladislav Cocher
Hodnotitel SORO: Ing. Peter Dobák
Dodávatel: Gratex International, Asseco Central Europe
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_27

28. Rezortny informacny system skolstva


ITMS ID: 21110120062 Obdobie: 200911 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MSVVaS SR
Zazmluvnené, Eur: 17342062
Cerpané, Eur: 11263806
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Jaroslav Ridzoň
Hodnotitel SORO: Ing. Daniela Navrátilová
Dodávatel: Unknown
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_28

29. Metainformacny system


ITMS ID: 21110120055 Obdobie: 201412 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MF SR
Zazmluvnené, Eur: 11306490
Cerpané, Eur: 10901514
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Milan Rovčanin
Hodnotitel SORO: Ing. Mikuláš Tyrpák
Dodávatel: Hewlett-Packard Slovakia, ANEXT, DITEC, KPMG Slovensko
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
Unknown
Dodávateľská zmluva
Unknown
Oznámenie o VO
QR_20210730_02_29

30. Projekt bud.aplik.arch. a bezpec.infrastrukt.MS SR


ITMS ID: 21110120061 Obdobie: 201504 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MS SR
Zazmluvnené, Eur: 10056537
Cerpané, Eur: 10019457
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Peter Filip
Hodnotitel SORO: Ing. PhD. Daniel Adamko
Dodávatel: Unknown
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_30

31. Register a identifikator pravnickych osob


ITMS ID: 21110120033 Obdobie: 201303 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: ŠÚ SR
Zazmluvnené, Eur: 11777197
Cerpané, Eur: 9879004
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Karol Flak
Hodnotitel SORO: Ing. Mikuláš Tyrpák
Dodávatel: ANEXT, MICROCOMP – Computersystém
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_31

32. Elektronicka zbierka zakonov (Slov-Lex)


ITMS ID: 21110120026 Obdobie: 201209 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MS SR
Zazmluvnené, Eur: 9499980
Cerpané, Eur: 9404688
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Juraj Havrilla
Hodnotitel SORO: Ing. Mikuláš Tyrpák
Dodávatel: Unknown
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_32

33. Elektronicky archiv Ministerstva vnutra SR


ITMS ID: 21110120036 Obdobie: 201502 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MV SR
Zazmluvnené, Eur: 9012004
Cerpané, Eur: 9012002
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Arthur D Little
Hodnotitel RO: Ing. Milan Rovčanin
Hodnotitel SORO: Ing. Mikuláš Tyrpák
Dodávatel: IBM Slovensko
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_33

34. Elektronizacia sluzieb matriky


ITMS ID: 21110120001 Obdobie: 201207 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MV SR
Zazmluvnené, Eur: 9061342
Cerpané, Eur: 8664626
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Ernst&Young
Hodnotitel RO: Ing. Rudolf Lukáčka
Hodnotitel SORO: Ing. Štefan Makara, PhD.
Dodávatel: DITEC, Aliter Technologies, Atos IT Solutions and Services, IBM Slovensko
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_34

35. Elektr. sluzby UGKK-ZBGIS


ITMS ID: 21110120008 Obdobie: 201002 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: UGKK SR
Zazmluvnené, Eur: 9460266
Cerpané, Eur: 8497458
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: KPMG
Hodnotitel RO: Ing. Martin Brechtl
Hodnotitel SORO: Ing. Radomír Jurča, CSc.
Dodávatel: NESS Slovensko, Sevitech
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
Unknown
Dodávateľská zmluva
QR_20210730_02_35

36. Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na úseku PZ


ITMS ID: 21110120057 Obdobie: 201411 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MV SR
Zazmluvnené, Eur: 8431480
Cerpané, Eur: 8408829
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Peter Filip
Hodnotitel SORO: Ing. Mikuláš Tyrpák
Dodávatel: SAP Slovensko, Ericsson Slovakia, MICROCOMP – Computersystém
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_36

37. Elektr. sluzby centralnej ohlasovne


ITMS ID: 21110120016 Obdobie: 201104 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MV SR
Zazmluvnené, Eur: 8848158
Cerpané, Eur: 8270358
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Logica
Hodnotitel RO: Ing. Martin Brechtl
Hodnotitel SORO: Ing. Radomír Jurča, CSc.
Dodávatel: Gratex International
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_37

38. Elektronizacia sluzieb na useku ochrany prav


ITMS ID: 21110120034 Obdobie: 201307 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MZV SR
Zazmluvnené, Eur: 9926696
Cerpané, Eur: 7799368
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Milan Rovčanin
Hodnotitel SORO: Ing. Daniela Navrátilová
Dodávatel: MICROCOMP – Computersystém
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
Unknown
Oznámenie o VO
Unknown
Oznámenie o VO
Unknown
Oznámenie o VO
QR_20210730_02_38

39. Informacny system Registra adries


ITMS ID: 21110120010 Obdobie: 201112 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MV SR
Zazmluvnené, Eur: 7695248
Cerpané, Eur: 7629487
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: KPMG
Hodnotitel RO: Ing. Pavel Sochor
Hodnotitel SORO: Ing. Štefan Makara, PhD.
Dodávatel: NESS Slovensko
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_39

40. Elektronizacia sluzieb Ministerstva hospodarstvaSR


ITMS ID: 21110120021 Obdobie: 201104 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MH SR
Zazmluvnené, Eur: 7459389
Cerpané, Eur: 7266617
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Capgemini
Hodnotitel RO: Ing. Viktor Birmon
Hodnotitel SORO: Ing. Peter Dobák
Dodávatel: NESS Slovensko, Disig, KPMG Slovensko
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_40

41. Elektr. sluzby zdravotnictva - rozsirenie


ITMS ID: 21110120048 Obdobie: 201309 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MZV SR
Zazmluvnené, Eur: 6880481
Cerpané, Eur: 5909979
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Milan Rovčanin
Hodnotitel SORO: Ing. Daniela Navrátilová
Dodávatel: Microsoft
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_41

42. Informacny system registra upadcov


ITMS ID: 21110120059 Obdobie: 201503 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MS SR
Zazmluvnené, Eur: 5839146
Cerpané, Eur: 5814917
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Marián Glatzner
Hodnotitel SORO: Ing. Marián Grotkovský
Dodávatel: Unknown
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_42

43. Portal pravnych informacii - Rozvoj projektu EZZ


ITMS ID: 21110120058 Obdobie: 201503 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MS SR
Zazmluvnené, Eur: 5535150
Cerpané, Eur: 5310389
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Peter Filip
Hodnotitel SORO: Ing. Mikuláš Tyrpák
Dodávatel: Unknown
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_43

44. Digitalne ucivo na dosah


ITMS ID: 21110220047 Obdobie: 201503 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MSVVaS SR
Zazmluvnené, Eur: 4871525
Cerpané, Eur: 4793394
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Peter Filip
Hodnotitel SORO: Mgr. Michal Labus
Dodávatel: Unknown
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_44

45. system pre platby a evidenciu (IS PEP)


ITMS ID: 21110120040 Obdobie: 201307 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: NASES
Zazmluvnené, Eur: 5275103
Cerpané, Eur: 4197308
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Juraj Šitina
Hodnotitel SORO: Ing. Mikuláš Tyrpák
Dodávatel: GlobalTel, SWAN
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_45

46. Register priestorovych informacii


ITMS ID: 21110120051 Obdobie: 201407 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MZP SR
Zazmluvnené, Eur: 3914491
Cerpané, Eur: 3914491
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Peter Filip
Hodnotitel SORO: Ing. Marián Grotkovský
Dodávatel: Lynx, Sevitech
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_46

47. KIS NKU SR - Elektr. sluzby NKU SR


ITMS ID: 21110120007 Obdobie: 200912 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: NKU SR
Zazmluvnené, Eur: 3519900
Cerpané, Eur: 3518966
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Arthur D Little
Hodnotitel RO: Ing. Ladislav Cocher
Hodnotitel SORO: Ing. Nadežda Nikšová
Dodávatel: Asseco Central Europe
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_47

48. Elektronizacia sluzieb Ustavneho sudu SR


ITMS ID: 21110120024 Obdobie: 201106 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Ústavný súd
Zazmluvnené, Eur: 3499815
Cerpané, Eur: 3487902
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Goldmann systems
Hodnotitel RO: Ing. Juraj Havrilla
Hodnotitel SORO: Ing. Ján Hochmann
Dodávatel: Datalan
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_48

49. Rozvoj KIS NKU SR


ITMS ID: 21110120039 Obdobie: 201305 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: NKU SR
Zazmluvnené, Eur: 3481219
Cerpané, Eur: 3477565
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Karol Flak
Hodnotitel SORO: Ing. Mikuláš Tyrpák
Dodávatel: Asseco Central Europe
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
Unknown
Dodávateľská zmluva
QR_20210730_02_49

50. Elektr. sluzby verejneho obstaravania


ITMS ID: 21110120018 Obdobie: 201006 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: ÚVO
Zazmluvnené, Eur: 3483042
Cerpané, Eur: 3262811
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Arthur D Little
Hodnotitel RO: Ing. Rudolf Lukáčka
Hodnotitel SORO: Ing. Peter Dobák
Dodávatel: IBM Slovensko, KPMG Slovensko, DIMANO
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_50

51. Elektr. sluzby Uradu priemys. vlastnictva SR


ITMS ID: 21110120029 Obdobie: 201208 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: ÚPV SR
Zazmluvnené, Eur: 3072944
Cerpané, Eur: 2474590
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Arthur D Little
Hodnotitel RO: Ing. Ján Michálek
Hodnotitel SORO: Ing. Mikuláš Tyrpák
Dodávatel: DWC Slovakia
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_51

52. Elektronizacia sluzieb Socialnej poistovna


ITMS ID: 21110120002 Obdobie: 201111 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Soc. poisť.
Zazmluvnené, Eur: 33164058
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: Unknown
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_52

53. Elektr. sluzby mobilnych jednotiek


ITMS ID: 21110120014 Obdobie: 201002 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MV SR
Zazmluvnené, Eur: 40000000
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Pavel Sochor
Hodnotitel SORO: Ing. Radomír Jurča, CSc.
Dodávatel: Unknown
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_53

54. Elektr. sluzby UPVS


ITMS ID: 21110120020 Obdobie: 201005 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: NASES
Zazmluvnené, Eur: 47446824
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Ivan Bock
Hodnotitel SORO: Ing. Peter Dobák
Dodávatel: Unknown
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_54

55. Elektr. sluzby Socialnej poistovne


ITMS ID: 21110120023 Obdobie: 201101 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Soc. poisť.
Zazmluvnené, Eur: 34000000
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Miroslav Korman
Hodnotitel SORO: Ing. Nadežda Nikšová
Dodávatel: Unknown
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_55

56. Elektr. sluzby Socialnej poistovne na us. SP


ITMS ID: 21110120030 Obdobie: 201209 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Soc. poisť.
Zazmluvnené, Eur: 12000000
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Mgr. Martin Dobrucký
Hodnotitel SORO: Ing. Daniela Navrátilová
Dodávatel: Unknown
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_56

57. Narodny zdravotnicky informacny system


ITMS ID: 21110120031 Obdobie: 201301 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MZV SR
Zazmluvnené, Eur: 49000000
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Arthur D Little
Hodnotitel RO: Ing. Juraj Šitina
Hodnotitel SORO: Ing. Mikuláš Tyrpák
Dodávatel: Unknown
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_57

58. Elektronizacia sluzieb Narodnej rady SR


ITMS ID: 21110120032 Obdobie: 201303 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: NR SR
Zazmluvnené, Eur: 4499940
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Juraj Šitina
Hodnotitel SORO: Ing. PhD. Daniel Adamko
Dodávatel: Unknown
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_58

59. Elektr. sluzby zivnostenskeho registra


ITMS ID: 21110120035 Obdobie: 201307 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: MV SR
Zazmluvnené, Eur: 10000000
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Karol Flak
Hodnotitel SORO: Ing. PhD. Daniel Adamko
Dodávatel: Unknown
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_59

60. Elektr. sluzby Narodneho bezpecnostneho uradu


ITMS ID: 21110120047 Obdobie: 201305 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: NBÚ
Zazmluvnené, Eur: 11760000
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Marián Glatzner
Hodnotitel SORO: Ing. Ján Michálek
Dodávatel: Unknown
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_60

61. Elektr. sluzby PPA


ITMS ID: 21110120050 Obdobie: 201308 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: PPA
Zazmluvnené, Eur: 15122700
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Karol Flak
Hodnotitel SORO: Ing. Mikuláš Tyrpák
Dodávatel: Unknown
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_61

62. ES v spolocnosti EXIMBANKA SR


ITMS ID: 21110120053 Obdobie: 201407 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Exim banka
Zazmluvnené, Eur: 4749468
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Ľubomír Horňák
Hodnotitel SORO: Ing. PhD. Daniel Adamko
Dodávatel: Unknown
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210730_02_62

Prioritná os 2

Img_20210731_01

01. Elektronizacia sluzieb VUC – Banska Bystrica


ITMS ID: 21110220004 Obdobie: 200910 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: BB samospravny kraj
Zazmluvnené, Eur: 4245364
Cerpané, Eur: 3902497
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: KPMG
Hodnotitel RO: Ing. Viktor Birmon
Hodnotitel SORO: Ing. Peter Dobák
Dodávatel: Unknown
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210731_03_01

02. Elektronizacia sluzieb VUC - Kosice


ITMS ID: 21110220005 Obdobie: 201204 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: KE samospravny kraj
Zazmluvnené, Eur: 4246072
Cerpané, Eur: 3706513
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Ivan Bock
Hodnotitel SORO: Ing. Peter Dobák
Dodávatel: NESS Slovensko QR_20210731_03_02

03. Elektronizacia sluzieb VUC - Presov


ITMS ID: 21110220007 Obdobie: 201204 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: PRE samospravny kraj
Zazmluvnené, Eur: 4206160
Cerpané, Eur: 3563417
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Mgr. Michal Ivantyšyn
Hodnotitel SORO: Ing. Peter Dobák
Dodávatel: NESS Slovensko, DWC Slovakia QR_20210731_03_03

04. Elektronizacia sluzieb VUC - Nitra


ITMS ID: 21110220003 Obdobie: 201203 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: NR samospravny kraj
Zazmluvnené, Eur: 4274142
Cerpané, Eur: 3538115
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Ladislav Cocher
Hodnotitel SORO: Ing. Peter Dobák
Dodávatel: MICROCOMP – Computersystém, DWC Slovakia QR_20210731_03_04

05. Elektronizacia sluzieb VUC Trnava


ITMS ID: 21110220001 Obdobie: 200910 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: TRN samospravny kraj
Zazmluvnené, Eur: 4274249
Cerpané, Eur: 3351513
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Rudolf Lukáčka
Hodnotitel SORO: Ing. Peter Bíro
Dodávatel: Datalan QR_20210731_03_05

06. Elektronizacia sluzieb VUC - Zilina


ITMS ID: 21110220006 Obdobie: 201212 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: ZIL samospravny kraj
Zazmluvnené, Eur: 4079300
Cerpané, Eur: 2162608
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Tomáš Mrózek
Hodnotitel SORO: Ing. Peter Dobák
Dodávatel: Datalan, DWC Slovakia QR_20210731_03_06

07. Elektronizacia sluzieb Mestskeho uradu v Ziline


ITMS ID: 21110220032 Obdobie: 201305 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Zilina
Zazmluvnené, Eur: 2274757
Cerpané, Eur: 2091863
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Karol Flak
Hodnotitel SORO: Ing. Mikuláš Tyrpák
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_07

08. Elektronizacia sluzieb mesta Nitra


ITMS ID: 21110220030 Obdobie: 201305 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Nitra
Zazmluvnené, Eur: 2077247
Cerpané, Eur: 2056260
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Ľubomír Horňák
Hodnotitel SORO: Mgr. Michal Labus
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_08

09. Elektronizacia sluzieb mesta Kosice


ITMS ID: 21110220041 Obdobie: 201403 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Kosice
Zazmluvnené, Eur: 1826459
Cerpané, Eur: 1826254
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Karol Flak
Hodnotitel SORO: Ing. PhD. Daniel Adamko
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_09

10. Elektronizacia verejnej spravy a rozvoj VUC-TN


ITMS ID: 21110220002 Obdobie: 201001 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: TRE samospravny kraj
Zazmluvnené, Eur: 4292087
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Pavel Sochor
Hodnotitel SORO: Ing. Peter Dobák
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_10

11. Elektron. sluzieb mesta Banska Bystrica


ITMS ID: 21110220019 Obdobie: 201111 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Banska Bystrica
Zazmluvnené, Eur: 2514417
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Karol Flak
Hodnotitel SORO: Ing. Vladimír Kanás
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_11

12. Elektronizacia sluzieb Mesta Presov


ITMS ID: 21110220038 Obdobie: 201306 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Presov
Zazmluvnené, Eur: 2406969
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Juraj Šitina
Hodnotitel SORO: Ing. Marián Grotkovský
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_12

13. Zavedenie a rozvoj eGovernmentu mesta Trnava


ITMS ID: 21110220037 Obdobie: 201306 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Trnava
Zazmluvnené, Eur: 1958888
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Karol Flak
Hodnotitel SORO: Ing. Tomáš Kovár
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_13

14. Elektronizacia samospravy Mesta Bardejov


ITMS ID: 21110220022 Obdobie: 201311 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Bardejov
Zazmluvnené, Eur: 1333960
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Juraj Šitina
Hodnotitel SORO: Mgr. Michal Labus
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_14

15. Elektronizacia sluzieb Mestskeho uradu v Komarne


ITMS ID: 21110220029 Obdobie: 201308 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Komarno
Zazmluvnené, Eur: 1279696
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Karol Flak
Hodnotitel SORO: Ing. Tomáš Kovár
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_15

16. Elektronizacia sluzieb Mesta Trencin


ITMS ID: 21110220031 Obdobie: 201306 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Trencin
Zazmluvnené, Eur: 1167083
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Ľubomír Horňák
Hodnotitel SORO: Ing. Ján Michálek
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_16

17. Elektronizacia sluzieb mesta Michalovce


ITMS ID: 21110220018 Obdobie: 201305 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Michalovce
Zazmluvnené, Eur: 1148376
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Ľubomír Horňák
Hodnotitel SORO: Ing. Tomáš Kovár
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_17

18. Elektronizacia sluzieb samospravy Ruzomberok


ITMS ID: 21110220020 Obdobie: 201307 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Ruzomberok
Zazmluvnené, Eur: 1015797
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Milan Rovčanin
Hodnotitel SORO: Ing. Tomáš Kovár
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_18

19. Elektronizacia sluzieb Mesta Trebisov


ITMS ID: 21110220021 Obdobie: 201305 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Trebisov
Zazmluvnené, Eur: 996515
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Jaroslav Ridzoň
Hodnotitel SORO: Ing. Tomáš Kovár
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_19

20. Elektronizacia sluzieb mesta Senica


ITMS ID: 21110220027 Obdobie: 201305 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Senica
Zazmluvnené, Eur: 956448
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Milan Rovčanin
Hodnotitel SORO: Ing. Tomáš Kovár
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_20

21. Elektronizacia sluzieb mesta Brezno


ITMS ID: 21110220023 Obdobie: 201305 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Brezno
Zazmluvnené, Eur: 948509
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Juraj Šitina
Hodnotitel SORO: Mgr. Michal Labus
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_21

22. eMesto Liptovsky Mikulas


ITMS ID: 21110220028 Obdobie: 201308 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Liptovsky Mikulas
Zazmluvnené, Eur: 930810
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Karol Flak
Hodnotitel SORO: Ing. Tomáš Kovár
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_22

23. Elektronizacia sluzieb mesta Dunajska Streda


ITMS ID: 21110220015 Obdobie: 201306 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Dunajska Streda
Zazmluvnené, Eur: 909958
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_23

24. eMesto Humenne


ITMS ID: 21110220046 Obdobie: 201307 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Humenne
Zazmluvnené, Eur: 854941
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Milan Rovčanin
Hodnotitel SORO: Mgr. Michal Labus
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_24

25. eMesto CADCA - elektronizacia sluzieb mesta Cadca


ITMS ID: 21110220017 Obdobie: 201306 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Cadca
Zazmluvnené, Eur: 854221
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Peter Filip
Hodnotitel SORO: Ing. Tomáš Kovár
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_25

26. Elektronizacia sluzieb mesta Zvolen


ITMS ID: 21110220025 Obdobie: 201307 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Zvolen
Zazmluvnené, Eur: 836000
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Milan Rovčanin
Hodnotitel SORO: Ing. Tomáš Kovár
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_26

27. Elektronicke sluzby mesta Povazska Bystrica


ITMS ID: 21110220045 Obdobie: 201309 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Povazska Bystrica
Zazmluvnené, Eur: 832973
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Marián Glatzner
Hodnotitel SORO: Ing. Mikuláš Tyrpák
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_27

28. Elektronizacia sluzieb mesta Topolcany


ITMS ID: 21110220016 Obdobie: 201307 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Topolcany
Zazmluvnené, Eur: 814826
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Juraj Šitina
Hodnotitel SORO: Ing. Mikuláš Tyrpák
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_28

29. Elektronizacia sluzieb Mesta Nove Zamky


ITMS ID: 21110220039 Obdobie: 201401 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Nove Zamky
Zazmluvnené, Eur: 795420
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Peter Filip
Hodnotitel SORO: Ing. Daniela Navrátilová
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_29

30. Elektronizacia sluzieb mesta Partizanske


ITMS ID: 21110220036 Obdobie: 201309 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Partizanske
Zazmluvnené, Eur: 764871
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Marián Glatzner
Hodnotitel SORO: Ing. Vladimír Kanás
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_30

31. Elektronizacia sluzieb mesta Levice


ITMS ID: 21110220026 Obdobie: 201307 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Levice
Zazmluvnené, Eur: 760000
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Marián Glatzner
Hodnotitel SORO: Ing. Tomáš Kovár
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_31

32. Elektronizacia sluzieb mesta Lucenec


ITMS ID: 21110220024 Obdobie: 201305 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Lucenec
Zazmluvnené, Eur: 750151
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Juraj Šitina
Hodnotitel SORO: Mgr. Michal Labus
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_32

33. Elektronizacia verejnej spravy a rozvoj el.sluzieb


ITMS ID: 21110220042 Obdobie: 201305 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Vranov nad toplou
Zazmluvnené, Eur: 712629
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Marián Glatzner
Hodnotitel SORO: Mgr. Michal Labus
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_33

34. e - Mesto Piestany


ITMS ID: 21110220033 Obdobie: 201306 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Piestany
Zazmluvnené, Eur: 709454
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Jaroslav Ridzoň
Hodnotitel SORO: Mgr. Michal Labus
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_34

35. Elektronizacia sluzieb Mesta Dubnica nad Vahom


ITMS ID: 21110220040 Obdobie: 201306 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Dubnica nad Vahom
Zazmluvnené, Eur: 694579
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Marián Glatzner
Hodnotitel SORO: Ing. Marián Grotkovský
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_35

36. Elektronizacia sluzieb mesta Sala


ITMS ID: 21110220034 Obdobie: 201305 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Sala
Zazmluvnené, Eur: 661409
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_36

37. Elektronizacia sluzieb Mesta Snina


ITMS ID: 21110220035 Obdobie: 201306 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: mesto Snina
Zazmluvnené, Eur: 645404
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Ľubomír Horňák
Hodnotitel SORO: Ing. Mikuláš Tyrpák
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_37

38. Elektronizacia sluzieb Mesta Nove Mesto nad Vahom


ITMS ID: 21110220043 Obdobie: 201306 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Mesto Nove Mesto nad Vahom
Zazmluvnené, Eur: 503427
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Ing. Jaroslav Ridzoň
Hodnotitel SORO: Mgr. Michal Labus
Dodávatel: Unknown QR_20210731_03_38

Prioritná os 3

Img_20210731_04

01. Digitalna kniznica a digitalny archiv


ITMS ID: 21120120007 Obdobie: 201204 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Slovenska narodna kniznica
Zazmluvnené, Eur: 39695797
Cerpané, Eur: 36789521
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: CrossCzech, Ernst&Young
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: Unknown
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Štúdia uskut.
QR_20210731_05_01

02. Centralny datovy archiv


ITMS ID: 21120120008 Obdobie: 201101 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Univerzitna kniznica v Bratislave
Zazmluvnené, Eur: 32923154
Cerpané, Eur: 31966953
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: VT Group, HORNEX, Združenie používateľov SANET
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Realizačná zmluva
Unknown
Zmluva o dielo
Unknown
Dodávateľská zmluva
QR_20210731_05_02

03. Digitalne muzeum


ITMS ID: 21120120003 Obdobie: 201101 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Muzeum SNP B.Bystrica
Zazmluvnené, Eur: 26287339
Cerpané, Eur: 25669989
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: SOITRON
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Oznámenie o VO
QR_20210731_05_03

04. Centralna aplikacna infrastruktura a registratura


ITMS ID: 21120120005 Obdobie: 201203 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Narodne osvetove centrum
Zazmluvnené, Eur: 23072112
Cerpané, Eur: 21861429
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: TENDER MEDIA GROUP
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Dodávateľská zmluva
QR_20210731_05_04

05. Digitalna audiovizia


ITMS ID: 21120120006 Obdobie: 201105 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Slovensky filmovy ustav
Zazmluvnené, Eur: 20883677
Cerpané, Eur: 19666970
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: Octigon
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Oznámenie o VO
QR_20210731_05_05

06. Digitalna galeria


ITMS ID: 21120120001 Obdobie: 201106 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Slovenska narodna galeria
Zazmluvnené, Eur: 13976008
Cerpané, Eur: 13455774
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: TENDER MEDIA GROUP
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Realizačná zmluva
Unknown
Realizačná zmluva č. DG 03
Unknown
Realizačná zmluva č. DG 01
QR_20210731_05_06

07. Zabez. projektovo inzinierskej dokumentacie - PO3


ITMS ID: 21130120001 Obdobie: 201301 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: NASES
Zazmluvnené, Eur: 13173380
Cerpané, Eur: 12391586
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: TENDER MEDIA GROUP
Unknown
Realizačná zmluva
Unknown
Realizačná zmluva
Unknown
Realizačná zmluva
Unknown
Realizačná zmluva
QR_20210731_05_07

08. Digitalny pamiatkovy fond


ITMS ID: 21120120002 Obdobie: 201103 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: PU SR
Zazmluvnené, Eur: 9333051
Cerpané, Eur: 8772112
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: TENDER MEDIA GROUP
Unknown
Proj. adresár
QR_20210731_05_08

09. Harmonizacia informacnych systemov II


ITMS ID: 21120120009 Obdobie: 201209 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Narodne osvetove centrum
Zazmluvnené, Eur: 6950655
Cerpané, Eur: 6666095
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: Unknown
Unknown
Proj. adresár
QR_20210731_05_09

10. Digitalne pramene - Webharvesting a archivacia


ITMS ID: 21120120021 Obdobie: 201504 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Univerzitna kniznica v Bratislave
Zazmluvnené, Eur: 6800000
Cerpané, Eur: 6298347
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: Unknown QR_20210731_05_10

11. Digitalizacia a prezentacne produkty NOC


ITMS ID: 21120120020 Obdobie: 201504 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Narodne osvetove centrum
Zazmluvnené, Eur: 5096434
Cerpané, Eur: 4610670
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: Unknown QR_20210731_05_11

12. Digitalizacia archivu TASR


ITMS ID: 21120120010 Obdobie: 201210 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Tlacova agentura Slovenskej republiky
Zazmluvnené, Eur: 3921560
Cerpané, Eur: 3215765
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: AVI Studio
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Zmluva 64/2014/Z
QR_20210731_05_12

13. Skvalitnenie a dobudovanie systemu digit


ITMS ID: 21120120016 Obdobie: 201302 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Statny geologicky ustav Dionyza Stura
Zazmluvnené, Eur: 2671587
Cerpané, Eur: 2640910
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: YMS
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Oznámenie o VO
QR_20210731_05_13

14. Dokumentacno-informacne centrum romskej kultury


ITMS ID: 21120120004 Obdobie: 201109 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Vedecka kniznica - Presov
Zazmluvnené, Eur: 1888690
Cerpané, Eur: 1719845
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: BSP, SOITRON, TEMPEST, AutoCont SK
Unknown
Proj. adresár
Unknown
Oznámenie o VO
QR_20210731_05_14

15. Digitalny fond tradicnej ludovej kultury


ITMS ID: 21120120019 Obdobie: 201110 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Slovensky ludovy umelecky kolektiv
Zazmluvnené, Eur: 1599996
Cerpané, Eur: 1449466
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: Unknown QR_20210731_05_15

16. Digitalizacia kulturneho dedicstva RaM PaFI TTSK


ITMS ID: 21120120017 Obdobie: 201204 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Trnavsky samospravny kraj
Zazmluvnené, Eur: 1487925
Cerpané, Eur: 1428319
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: Unknown QR_20210731_05_16

17. Digitalizacia historickych a umeleckych PSK


ITMS ID: 21120120018 Obdobie: 201203 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Presovsky samospravny kraj
Zazmluvnené, Eur: 1422549
Cerpané, Eur: 1380000
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: Unknown QR_20210731_05_17

18. Digitalizacia kulturneho dedicstva VHU


ITMS ID: 21120120015 Obdobie: 201302 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Vojensky historicky ustav
Zazmluvnené, Eur: 998531
Cerpané, Eur: 982009
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: Unknown QR_20210731_05_18

19. Digitalizacia objektov Kancelarie US


ITMS ID: 21120120012 Obdobie: 201301 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Kancelaria Ustavneho sudu Slovenske
Zazmluvnené, Eur: 999460
Cerpané, Eur: 969717
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: Unknown QR_20210731_05_19

20. Najvyznamnejsie archeologicke a historicke pamiatk


ITMS ID: 21120120011 Obdobie: 201302 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Nitriansky samospravny kraj
Zazmluvnené, Eur: 939656
Cerpané, Eur: 924526
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: Unknown QR_20210731_05_20

21. DIGITALNY ARCHIV MATICE SLOVENSKEJ


ITMS ID: 21120120013 Obdobie: 201212 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Matica slovenska
Zazmluvnené, Eur: 3862053
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: Unknown QR_20210731_05_21

22. Digitalny fond UPV SR


ITMS ID: 21120120014 Obdobie: 201302 - & myVar(ii,22)
Prijímatel: Urad priemyselneho vlastnictva SR
Zazmluvnené, Eur: 1328841
Cerpané, Eur: 0
Dodávatel štúdie uskutocnitelnosti: Unknown
Hodnotitel RO: Unknown
Hodnotitel SORO: Unknown
Dodávatel: Unknown QR_20210731_05_22

Úrad podozrieva IT firmy z kartelu, spravil razie


Denník Sme 13. 02. 2014

Img_20210818_01

Ktoré firmy zarobili na informatizácii najviac a ako im rastú tržby


Denník N 10. 11. 2015

Img_20210818_02

Giganti IT biznisu sa bránia Kiskovej kritike


You_20210818_03

Celková hodnota projektov dodávateľov OPIS


Zdroj: Buranský, Suchal 2016
(sumy evidentne nie sú správne - po spočítaní dostávame takmer trojnáobok rozpočtu OPIS. Autori pravdepodobne pripočítali celú hodnotu dodávky všetkým subdodávateľom)

Por Dodávateľ Dodávky, mln. Eur
1 DWC Slovakia 143.8
2 DITEC 134.0
3 IBM Slovensko 122.8
4 Datalan 118.4
5 GlobalTel 116.1
6 Hewlett-Packard Slovakia 112.0
7 NESS Slovensko 107.9
8 Octigon 102.1
9 MICROCOMP – Computersystém 97.8
10 SAP Slovensko 97.3
11 SOITRON 77.2
12 SWAN 71.5
13 KPMG Slovensko 64.6
14 Atos IT Solutions and Services 53.7
15 ANEXT 53.6
16 TENDER MEDIA GROUP 53.4
17 Sevitech 49.0
18 Ericsson Slovakia 49.0
19 GLOBESY 48.3
20 PosAm 47.1
21 ASKITUS 47.1
22 Lynx 46.5
23 VERSITY 40.2
24 EMM 40.2
25 Softec 33.0
26 Sofos 33.0
27 InterWay 33.0
28 VT Group 32.9
29 HORNEX 32.9
30 Združenie používateľov SANET 32.9
31 AutoCont SK 30.7
32 TEMPEST 27.9
33 ICZ Slovakia 26.9
34 Gratex International 17.2
35 Asseco Central Europe 15.4
36 DCBA 15.0
37 Aliter Technologies 9.1
38 Disig 8.6
39 Capgemini Slovensko 6.9
40 Microsoft 6.9
41 AVI Studio 3.9
42 DIMANO 3.5
43 YMS 2.7
44 BSP 1.9
Spolu 2 267.9
Tab_20210819_01