EUROFONDY, DOTÁCIE SR

EU semester - polročné hlásenia o hospodárskych a fiškálnych výsledkoch EÚ

2013.03.01
National Plans
2013.05.29
Commission Recommendation
2013.05.29
Country Report
2013.07.09
Council Recommendation
2014.03.01
National Plans
2014.06.02
Commission Recommendation
2014.06.02
Country Report
2014.07.08
Council Recommendation
2014.10.01
Draft Budgetary Plans 2014
2015.02.26
Country Report
2015.03.01
National Plans
2015.05.13
Commission Recommendation
2015.07.14
Council Recommendation
2015.10.01
Draft Budgetary Plans 2015
2015.12.01
Draft Budgetary Plans 2016
2016.02.24
Country Report
2016.04.15
National Plans
2016.05.18
Commission Recommendation
2016.07.12
Council Recommendation
2016.10.01
Draft Budgetary Plans 2017
2017.02.22
Country Report
2017.04.20
National Plans
2017.05.22
Commission Recommendation
2017.07.11
Council Recommendation
2017.10.01
Draft Budgetary Plans 2018
2018.03.07
Country Report
2018.04.20
National Plans
2018.05.23
Commission Recommendation
2018.07.13
Council Recommendation
2018.10.01
Draft Budgetary Plans 2019
2019.02.07
Country Report
2019.04.20
National Plans
2019.06.05
Commission Recommendation
2019.07.09
Council Recommendation
2019.10.01
Draft Budgetary Plans 2020
2020.03.30
Country Report
2020.04.06
National Plans
2020.05.20
Commission Recommendation
QR_20210722_06_01