EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Horizontálne priority v období 2014-2020

QR_20210806_01_01

Riadiace dokumenty HP Udržateľný rozvoj

2015.06.04
Systm implementcie horizontlneho princpu Udrateln rozvoj na roky 2014  2020 ver 1.0
2016.04.25
Systm implementcie horizontlneho princpu Udrateln rozvoj na roky 2014  2020 ver 2.0
2016.11.07
Systm implementcie horizontlneho princpu Udrateln rozvoj na roky 2014  2020 ver 3.0
2018.07.02
Systm implementcie horizontlneho princpu Udrateln rozvoj na roky 2014  2020 ver 4.0
2016.11.02
tatt pracovnej skupiny pre HP  Udrateln rozvoj
2016.11.02
Rokovac poriadok pracovnej skupiny HP Udrateln rozvoj
QR_20210806_02_01

Pracovná skupina pre HP UR

2015.05.28
Zznam z 1. zasadnutia 28.5.2015
2016.04.25
Zznam per rollam 1-2016 zo dna 25.04.2016
2016.11.02
Zznam per rollam 2-2016 zo dna 02.11.2016
2016.11.02
Zznam per rollam 3-2016 zo dna 02.11.2016
2016.11.02
Clenovia Pracovnej skupiny pre horizontlny princp Udrateln rozvoj
2018.04.27
Zznam zrokovania PS HP UR dna 27.4.2018
QR_20210806_03_01

Riadiace dokumenty pre HP Marginalizované rómske komunity

2011.12
Stratgia Slovenskej republiky pre integrciu Rmov do roku 2020
QR_20210806_04_01

Riadiace dokumenty pre HP Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia

2016.03.24
Komunikacn stratgia HP RM a ND 24.03.2016
2018.01.10
Systm implementcie HP RM a ND (ver. 10.1.2018)
2015.10.06
Politika etiky a integrity, predchdzanie konfliktu zujmu gestora HP RMaN
QR_20210806_05_01

Hodnotenia pre HP Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia

2017.05.??
Prieben hodnotenie pokroku implementcie HP UR aHP  RMaND, KPMG
2017.11.28
Pln hodnoten HP RM a ND (ver. 28.11.2017)
QR_20210806_05_02