EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Rámcový program pre výskum a inovácie Horizont 2020


Program Horizont 2020 je nástroj na podporu výskumu, vývoja a inovácií roky 2014 až 2020. Ide o iniciatívu GR pre výskum a inovácie EK. Má rozpočet 78 miliárd EUR. Koordináciu aktivít podporných štruktúr pre Horizont 2020 na Slovensku zabezpečuje MŠVVaŠ SR.
Webová stránka Horizont 2020
QR_20210725_01_01
Horizont 2020
2014
Strucn opis programu Horizont 2020
2020.03.31
tatistiky casti SR
2018.03.01
Manul: Agent rozvoja vidieka v rmci Horizont 2020
QR_20210725_02_01