EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Chronológia vstupu SR do EÚ

1995.03
V Bratislave zacala psobit Delegcia EKVedci - Eric van der Linden
1995.06.27
V. Meciar na zasadan Eurpskej rady v Cannes odovzdal iadost SR o clenstvo v E
1996.11
Demar E vlde SR kvli poruovaniu ludskch prv a demokracie na Slovensku
1998.03.30
Schvlen  Partnerstvo pre vstup SR do ENrodn program pre Acquis NPAA
1998.12.10
Memorandum EK-SKZriadenie Nr. fondu pre Phare (NFP) na MF SR
1999.12.10
E na Helsinskom summite rozhodla o zacat prstupovch rokovan so SR
2000
Memorandum EK-SRISPASAPARD
2001.06.01
Zaloen Agentra na podporu regionlneho rozvoja (APRR)sekcia MVRR SR
2002.12.13
Ukoncenie prstupovch rokovan s E na kodanskom summite E
2003.04.09
Eurpsky parlament schvlil prijatie SR za clena E
2003.05.16
Na Slovensku spen referendum o vstupe do E
2004.05.01
SR clenom Eurpskej nie
2007.12.13
Prijatie Lisabonskej zmluvy
QR_20210722_05_01