EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Programovacie obdobie 2004-2006


Bolo prvým programovacím obdobím, na ktotom SR participovala už ako plnoprávny člen a poberateľ pomoci EÚ. Mechanizmus pomoci spočíval v príprave Národného rozvojového plánu (NRP) a následne schválením Rámca podpory spoločenstva (Community Support Framework-CSF). Riadiacim orgánom pre NRP bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR).
Pomoc bola smerovaná na tri ciele:
1. pomoc zaostávajúcim regiónom
2. podpora ekonomickej a sociálnej konverzie v problémových oblastiach
3. modernizácia vzdelávania a podporu zamestnanosti.
QR_20210718_01_01

Riadiace dokumenty programovacieho obdobia

2002
Prprava zavedenia trukturlnych fondov E v SR, MF SR
2002.02.08
Alternatvne programov prstupy na cerpanie prostriedkov zo trukturlnych fondov E
2003.03
Nrodn rozvojov pln
2003.06
Nrodn rozvojov pln (Dodatok)
2004.02.10
Rmec podpory spolocenstva (CSF) 2004  2006, Slovensko Ciel 1,
2004.03
Jednotn programov dokument NUTS II - Bratislava ciel 2
2004.03
Programov doplnok JPD  NUTS II - Bratislava ciel 2 na obdobie 2004 - 2006
2006.03.29
Komunikacn akcn pln RO pre CSF
QR_20210723_01_01

Riadiace dokumenty SOP Ľudské zdroje

2003.02.17
SOP Ludsk zdroje
2004
Programov doplnokSOP Ludsk zdroje
QR_20210808_01_01

Riadiace dokumenty OP Základná infraštruktúra

2003.11
OP Zkladn infratruktra
2003.11
Prloha ku OPZI - Mapy
2006.12.21
Programov doplnok OP ZI
QR_20210808_02_01

Riadiace dokumenty SOP Priemysel a služby

2004.09
SOP Priemysel a Sluby Informacn brora
2009.04
SOP Priemysel a Sluby
2003.06
SOP Priemysel a Sluby
2004
Programov doplnokSOP Priemysel a sluby
2007
Manul riadenia SOP Priemysel asluby
QR_20210808_03_01

Riadiace dokumenty SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

2003.02
SOP Polnohospodrstvo a rozvoj vidieka
2004
Programov doplnokSOP Polnohospodrstvo a rozvoj vidieka
QR_20210808_04_01

Riadiace dokumenty Interreg III

2004.11.15
INTERREG IIIA PL  SR
2004
INTERREG IIIA PL  SRProgramov doplnky
2004.12.09
INTERREG IIIA HU-SR-UA
2004
INTERREG IIIA HU-SR-UAProgramov doplnky
2004.11.15
INTERREG IIIA AT-SR
2004
INTERREG IIIA AT-SRProgramov doplnky
2004.10.21
INTERREG IIIA SR-CR
2004
INTERREG IIIA SR-CRProgramov doplnky
2004
Zmluvy s VC o INTERREG III A SR-CR, AT-SR, PL-SR,HU-SR-UA
2004
Interreg III B CASDES
2004
ComplementInterreg III B CASDES
2004
Interreg IIICZone East Programme
2004
EQUAL
2004
Programov doplnokEQUAL
QR_20210808_05_01

Riadiace dokumenty Jednotný programový dokument (JPD) NUTS II – Bratislava Cieľ 2

2004.03
JPDNUTS II - Bratislava Ciel 2
2005.07
Programov doplnok k JPDNUTS II  BratislavaCiel  2
QR_20210808_06_01

Riadiace dokumenty Jednotný programový dokument (JPD) NUTS II – Bratislava Cieľ 3

2003.12
JPD NUTS II  Bratislava Ciel 3
2005
Programov doplnok k JPDNUTS II  Bratislava Ciel 3
QR_20210808_07_01