EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Čerpanie predvstupovej pomoci EÚ

Vo vládnom materiáli z 11. mája 2011 bolo sumarizované čerpanie predvstupových fondov (vľavo). Zo zdrojov dostupných na internete sa nám v r. 2016 podarilo dohľadať väčšinu projektov (vpravo).
Program Alokácia, mln. Eur Využitie, mln. Eur % Operačný program Počet
projektov
Platby EÚ,
mln. Eur
PHARE 416 336.7 81% Národný program Phare 77 225.9
Prechodný fond 29.7 25.6 86% Program ISPA 12 90.6
SAPARD 77 76.4 99% Programy cezhraničnej spolupráce CBC 28 31.8
ISPA/KF 361.6 358.6 99% Programy EU, horiz. pr, a jadr. bezpečnosť 47 170.8
Spolu 884.3 797.3 90% Spolu 164 519.1
Tab_20210808_01

Uzn. vlády SR č. 299/2011 Pravidlá financovania finančných opráv z nezrovnalostí zistených EK

2011.05.11
Uzn. vldy SR c. 299/2011 Pravidl financovania financnch oprv z nezrovnalost zistench EK
QR_20210808_02_01

Čerpanie predvstupovej pomoci podľa regiónov

Img_20210808_03