EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Zamestnanci Európskej komisie podľa org. jednotiekImg_20210802_02

Zamestnanci Európskej komisie podľa krajín a vekuImg_20210802_03

Administratívne kapacity pre distribúciu pomoci EÚ v SR


Comission Staff - Webová stránka o zamestnancoch EK

To Do: a, b
2015.10.01
Analýza stavu a určenie počtu administratívnych kapacít pre EŠIF v období 2007 - 2013
2017.08.28
Analýza stavu a určenie počtu administratívnych kapacít pre EŠIF v období 2014 - 2020
2018.08.17
Analýza stavu a určenie počtu administratívnych kapacít pre EŠIF v období 2014 - 2020
2018
Analýza stavu a určenie počtu administratívnych kapacít pre EŠIF v období 2014 - 2020
2018.04
Good Governance Cohesion Policy. Administrative capacity building
QR_20210803_01_01

Administratívne kapacity SR v Bruseli


Ministerstvo zahraničných vecí pripravuje každoročne Výročnú správu o členstve SR v EÚ, ktorej cieľom je zosumarizovať najdôležitejšie udalosti v európskej agende. Súčasťou tohto materiálu je aj informácia o personálnom zastúpení SR v inštitúciách EÚ. Občania SR pôsobiaci v štruktúrach EÚ sú členení do viacerých kategórii:
- politickí zástupcovia (poslanci Európskeho parlamentu, člen EK),
- nominanti vo výboroch orgánov EÚ, atď.

Najpočetnejšou je kategória odborných zamestnancov (administrátori, asistenti alebo národní experti). Celkový počet slovenských občanov pracujúcich v štruktúrach EÚ bol v roku 2020 približne 750, z toho v EK približne 450 slovenských občanov. SZ EÚ Brusel, resp. ministerstvo nemá formálno-právne žiadny vzťah k slovenským občanom zamestnaným v EK a neposkytuje im žiadne osobitné služby. Je však v záujme ministerstva a SZ EÚ Brusel udržiavať so slovenskými zamestnancami EK a ďalších inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ aktívne kontakty.

Samotný SZ EÚ Brusel má celkovo 91 zamestnancov (ku dňu 1.8.2021), z toho bolo 70 zaradených na diplomatických miestach, pričom títo sú držiteľmi diplomatického pasu podľa § 9 ods. 3 písm. b) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch.

2018.05. 15
Výročná správa o členstve SR v EÚ
2019.03. 11
Výročná správa o členstve SR v EÚ
QR_20210818_01_01