EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Program stability. Chronológia programových dokumentov SR pre čerpanie EF


Programy stability a konvergenčné programy sú požiadavkou Paktu stability a rastu a predkladajú sa každoročne Európskej komisii a Rade EÚ. Ich cieľom je prezentovať vývoj fiškálnej pozície, predpokladaný vývoj ekonomiky a popis opatrení rozpočtovej politiky na dosiahnutie stanovených cieľov v strednodobom horizonte. Program stability prezentuje rozpočtovú stratégiu, ktorá by mala predchádzať tvorbe nadmerného deficitu (resp. viesť k jeho odstráneniu) a viesť k dosiahnutiu fiškálnej pozície, ktorá vytvorí podmienky pre dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

2004.05
Konvergencn Slovenska naroky 2004-2010 (mj 2004)
2004.11
Aktualizovan konvergencn Slovenska naroky 2004-2010 (november 2004)
2005.11
Konvergencn Slovenska naroky 2005-2010 (november 2005)
2006.12
Konvergencn Slovenska naroky 2006-2010 (december 2006)
2007.11
Konvergencn program Slovenska naroky 2007-2010 (november 2007)
2009.04
Program stability Slovenska naroky 2008-2012 (aprl 2009)
2010.01
Program stability Slovenska naroky 2009-2012 (janur 2010)
2011.04
Program stability Slovenska naroky 2011-2014 (aprl 2011)
2012.04
Program stability Slovenska naroky 2012-2015 (aprl 2012)
2013.04
Program stability Slovenska naroky 2013-2016 (aprl 2013)
2014.04
Program stability Slovenska naroky 2014-2017 (aprl 2014)
2015.04
Program stability Slovenska naroky 2015-2018 (aprl 2015)
2016.04
Program stability Slovenska naroky 2016-2019 (aprl 2016)
2016.04
Zdrojov dta - Program stability Slovenska naroky 2016-2019
2017.04
Program stability Slovenska naroky 2017-2020 (aprl 2017)
2017.04
Zdrojov dta - Program stability Slovenska naroky 2017-2020
2018.04
Program stability Slovenska naroky 2018-2021 (aprl 2018)
2018.04
Prloha 9- Shrnn implementacn sprva za rok 2017(aprl 2018)
2018.04
Povinn tabulky (2-pack)
2019.04
Program stability Slovenska naroky 2019-2022 (aprl 2019)
2019.04
Extern prloha - Shrnn implementacn sprva za rok 2018(aprl 2019)
2019.04
Povinn tabulky (2-pack)
2019.04
Zdrojov dta - Program stability Slovenska naroky 2019-2022
2020.05
Program stability Slovenska naroky 2020-2023 (mj 2020)
2020.05
Extern prloha 1- Informatizcia 2.0 (revzia vdavkov)
2020.05
Extern prloha 2- Revzia vdavkov naskupiny ohrozen chudobou asocilnym vylcenm (zverecn sprva)
2020.05
Extern prloha 3- Revzia vdavkov zamestnanosti aodmenovania voverejnej sprve (zverecn sprva)
2020.05
Extern prloha 4- Shrnn implementacn sprva za rok 2019
2020.05
Povinn tabulky (2-pack)
2020.05
Zdrojov dta - Program stability Slovenska naroky 2020-2023
QR_20210722_04_01