EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Čerpanie prostriedkov podľa operačných programov

Zo zdrojov dostupných na internete sa nám v r. 2016 podarilo dohľadať Výzvy, žiadosti a Projekty zrealizované v programovacom období.
Operačný program Počet
výziev
Neschv. ŽoNFP Schvál. ŽoNFP Počet
projektov
Zazml. EÚ,
mln. Eur
Zazml. SR,
mln. Eur
Čerp. EÚ,
mln. Eur
Čerp. SR,
mln. Eur
Zazml. Spolu,
mln. Eur
Čerp. spolu,
mln. Eur
Čerp/
Zazml,%
EPZFa EPFRV 17 1 781 236 371 216 339 607 555 92%
EQUAL 282 350 350 35 15 23 10 50 33 67%
Interreg AT-SK 164 195 195 11 8 9 7 20 16 80%
Interreg HU-SK-UA 10 345 115 115 12 5 11 4 16 15 91%
Interreg PL-SK 285 185 185 12 4 11 4 16 14 90%
Interreg SR-CR 89 135 135 6 2 6 2 8 8 90%
OP Ľudské zdroje 33 2 496 1 036 1 036 383 120 340 101 503 442 88%
OP Priemysel a služby 21 1 314 726 726 213 218 179 183 431 362 84%
OP Základná infraštruktúra 8 2 220 1 292 1 292 999 371 910 337 1 370 1 247 91%
Program Bratislava Cieľ 2 27 287 309 309 46 91 41 75 138 116 84%
Program Bratislava Cieľ 3 20 616 522 522 56 63 42 44 119 86 72%
Stratégia Kohézneho fondu 30 12 12 80 432 0 0 511 0 0%
Spolu 136 8 128 4 877 6 658 2 088 1 700 1 788 1 105 3 788 2 893 76%
Tab_20210808_01

Žiadosti o NFP 2004-2006

Img_20210808_02

Vývoj čerpania v čase podľa počtu ukončených projektov

Img_20210808_03

Vývoj čerpania v čase podľa počtu objemu čerpaných prostriedkov

Img_20210808_05

Čerpanie podľa obcí SR

Img_20210808_06

Prehľady projektov

2008.11
Prehlad projektov pre rmske komunity<br>2004  2006
2008
Prklady spene realizovanch projektov<br>2004  2006
2010
Prehlad podporench projektov v Slovenskej republike za vetky kraje
2010.02.28
Stav implementcie podla krajov k 28.02.2010.xls
2010.02.28
Stav implementcie F podla OP a priort k 28.02.2010.xls
QR_20210808_07_01