EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Organzácia pomoci v období 2004-2006


Img_20210608_01

Operačné programy 2004-2006

2004
Interreg AT-SK
2004
Interreg EastZone
2004
Interreg HU-SK-UA
2004
Interreg PL-SK
2004
Interreg SR-CR
2004
OP Priemysel a sluzby
2004
OP Zakladna infrastruktura
2004
Program Bratislava Ciel 2
2019
Ondrej Baric, Kohzna politika SR, pri vstupe do E
QR_20210808_01_01

Rozpočet programovacieho obdobia 2004-2006

Rozpočty Op. programov podľa programových dokumentov (vľavo). Využitie prostriedkov zo štrukturálnych fondov oproti záväzku daného EÚ, obdobie 2004 –2006 k 31. 12. 2014 (podľa Ondrej Barič, Kohézna politika SR, pri vstupe do EÚ - vpravo)
Operačný program Rozpočet,
mln. Eur
Programový dokument Čerpanie - nezr,
mln. Eur
Záväzok,
mln. Eur
Čerp/Záväzok
EFZFa EFFRV 184.9 SOPRiemysel a služby (MH SR) 164.1 151.2 109%
Interreg AT-SK 68 SOP Ľudské zdroje 304.3 284.5 107%
Interreg EastZone 117.5 SOPĽudské zdroje (MPSVRSR) 264.1 231.1 114%
Interreg HU-SK-UA 31.7 SOP Ľudské zdroje (MS SR) 40.2 53.4 75%
Interreg R.-SK 26.7 SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 185.8 183 102%
Interreg SR-CR 18.2 SOP PRV (EAGGF) 183.9 181.2 101%
OP Priemysel a služby 301.3 SOP PRV (FIFG) 1.9 1.8 104%
OP Základná infraštruktúra 573.1 OP Základná infraštruktúra 475.3 422.4 113%
Program Bratislava Cieľ 2 121.2 OPZI (MDFT SR) 238.9 210.8 113%
Spolu 1,442.4 OPZI(MZPSR) 114 102 112%
OPZI(MVRRSR) 122.5 109.5 112%
SPD Bratislava Cieľ 2 (MVRR SR) 38 37 103%
SPD Bratislava Cieľ 3 39 37.1 105%
SPD Bratislava Cieľ 3 (MPSVR SR) 28.6 26 110%
SPD Bratislava Cieľ 3 (MS SR) 10.4 11.1 93%
Spolu 1,206.6 1,115.2 108%
Tab_20210808_02

Bracjun, Anatolij, Hospodárska politika Európskej únie, Bratislava Sprint dva, 2008

Img_20210808_03