EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Generálne riaditeľstvo pre soc. politiku (DG EMPL)


DG EMPL má na starosti sociálnu politiku Únie. Skladá sa zo 7 odborov a zamestnáva asi 900 ľudí. Podlieha Eurokomisárovi pre sociálne veci.

Eurokomisári pre sociálne veci:
- 2014-2024 Marianne Thyssen
- 2010-2014 Vladimír Špidla

Webstránka DG Employment, Social Affairs and Inclusion Img_20210802_01

Výročné správy DG EMPL 2013-2019

QR_20210802_02_01