EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Fenomén otvorených dát na Slovensku


Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej stránke na stránke pripravovanej legislatívy Úradu vlády SR.
Odkaz tu...

Img_20210814_01

Iniciatíva pre otvorené dáta

QR_20210814_02_01

Open Knowledge Foundation (OKF)


OKF je medznárodná nezisková organizácia založená v r. 2004 s cieľom podporovať zverejňovanie a zdieľanie otvorených dát. Medzi jej technologické projekty patrí katalóg CKAN, využívaný mnohými vládami na publikovanie datasetov. Ďalším projektom je OPENSPENDING.ORG, ktorý zbiera dáta o míňaní verejných rozpočtov z rôznych krajín pod hlavičkou „Kam idú európske peniaze?“

OS Explorer - webstránska o dotćiách EÚ

2015.07.
Where Does Europe’s Money Go? A Guide to EU Budget Data Sources
QR_20210814_03_01

Otvorené dátaYou_20210905_01