EUROFONDY, DOTÁCIE SR
Výstupy Iniciatívy pre otvorené vládnutie (OGP)
2011.09.??
Slovenská republika vstúpila do medzinárodnej Iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie.
2012.03.01
OGP Action Plan Slovakia 2012 (Splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti  Filip Vagač)
2012.06.??
Vláda SR schválila Štatút splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti. Zodpovedal za napĺňanie cieľov Akčného plánu
2013.10.??
Slovakia Self Assessment 2012-13 (Splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti)
2013.11.??
Prvá nezávislá hodnotiaca správa GP 2012-2013 (Matej Kurian)
2016.03.??
Sebahodnotenie SR OGP 2015 (Splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti)
2017.01.26
Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019
2017.02.??
Hodnotiaca správa OGP 2014-2015 (Mária Žuffová)
2017.03.01
Vláda schválila Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2017-2019 - OGP 2017-2019
2017.06
Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy
2011.09.??
Slovenská republika vstúpila do medzinárodnej Iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie.
2012
Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2012-2013
2012.03.01
OGP Action Plan Slovakia 2012 (Splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti  Filip Vagač)
2012.06.??
Vláda SR schválila Štatút splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti. Zodpovedal za napĺňanie cieľov Akčného plánu
2013.10.??
Slovakia Self Assessment 2012-13 (Splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti)
2013.11.??
Prvá nezávislá hodnotiaca správa GP 2012-2013 (Matej Kurian)
2015
Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na rok 2015
2016.03.??
Sebahodnotenie SR OGP 2015 (Splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti)
2017
Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 - 2019
2017.01.26
Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019
2017.02.??
Hodnotiaca správa OGP 2014-2015 (Mária Žuffová)
2017.03.01
Vláda schválila Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2017-2019 - OGP 2017-2019
2017.06
Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy
2019
Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 - 2020
2019
Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 - 2021
QR_20210725_09_01
Výstupy Iniciatívy pre otvorené vládnutie (OGP)
QR_20210725_09

Iniciatíva pre otvorené vládnutie (OGP)


Slovensko sa stalo členom iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie počas vlády Ivety Radičovej 21. septembra 2011. Členstvo malo viesť k zlepšovaniu vládnutia a spravovania vecí zvyšovaním transparentnosti verejnej správy, jej efektivity a zodpovednosti, ako aj vytváraním príležitostí pre občanov participovať na vládnutí. Vláda pripravila svoj záväzok v rámci otvoreného vládnutia v podobe Akčného plánu.
Partnerstvo pre otvorené vládnutie je významným krokom k transparentnosti a v boji proti korupcii v Slovenskej republike. Tento Akčný plán si kladie za cieľ navrhnúť konkrétne kroky, ktoré je potrebné uskutočniť na to, aby sa SR naďalej nachádzala medzi medzinárodnou elitou v otvorenosti vládnutia a boji proti korupcii. (Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie, str.2)

Kľúčové pojmy:
Otvorené vládnutie Aktívne sprístupňovanie dát štátnej správy pre verejnosť. Ide ozákladný štandard komunikácie vlád s občanmi a je jednou z najdôležitejších súčastí nášho záväzku v rámci medzinárodnej iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie
Portál otvorených dát v rámci tejto iniciatívy bol spustený webový portál na adrese data.gov.sk
Vláda otvorená pre vládnutie Zámerom je, aby sa dialóg so zainteresovanými aktérmi a občanmi stal súčasťou tvorby konkrétnych politík, najmä tých, v ktorých je možné očakávať výrazné dopady na život občanov. Súčasťou je príprava stratégie dialógu o verejných politikách a elektronických hromadných žiadosti.
Transparentná vláda Jedným zo základných predpokladov otvoreného vládnutia je prebratie zodpovednosti predstaviteľov verejnej správy za rozhodnutia, ktoré v prospech občanov robia. Súčasťou je riešenie problematiky transparentného vládnutia a oznamovania korupcie.

www.opengovpartnership.org
webová stránka OGP na portáli MV SR Img_20210728_01

Videá OGP Slovensko


You_20210905_01

Videá OGP Slovensko


You_20210905_02