Projekt SKmonitor vznikol 10. októbra 2015 ako pokus konsolidovať dáta o čerpaní Eurofondov. Postupne sme testovali rôzne formy zobrazovania údajov o dotačných schémach Európskej únie i SR. Tieto snahy väčšinou stroskotali na chýbajúcich a skomolených dátach, ale hlavne na náraste zložitosti a variability slaboštrukturovaných dát získavaných z rôznych zdrojov v rôznej štruktúre.
Keďže však stále nie je k dispozícii normálna evidencia dotácií EÚ, ktorá by umožňovala verejnú kontrolu, úlohu považujeme stále za aktuálnu a neprestávame v hľadaní foriem, ako neveľkým úsilím sprístupniť údaje o čerpaní Eurofondov a prispieť k potieraniu korupcie.

Iné stránky venujúce sa rovnakej téme:
GrantExpert je stránka fy Centire s.r.o. ktorá v platenej verzii ponúka sledovanie výziev a noviniek.
Modul dotačných schém (MDS) je webová aplikácia na portáli slovensko.sk, ktorá mala poskytovať informácie o všetkých programoch, výzvach, žiadostiach a projektoch zo štrukturálnych fondov, Nórskych a Švajčiarskych fondov, rezortných dotačných schém.
Kamidueurofondy.sk je iniciatíva Transparency International SK - zobrazuje dáta získané cez OPEN API z ITMS+ ktoré vo svojom Ekosystéme ukladá OZ Slovensko.Digital.
Openstat.sk je platená služba poskytovaná firmou, ktorá vyvíjala MDS.
Cohesiondata.ec.europa.eu je portál Európkej komisie venovaný pomoci zo strukturálnych fondov